Zekerheid

Uw zekerheid is geborgd middels de hypothecaire zekerheid gedurende de looptijd van maximaal 2 jaar. Zo heeft u 100 % grip op de situatie. Uw geld èn de rente worden door uw eigen notaris weer aan u uitgekeerd.

Nadere uitleg

Vastgoedrendement koopt een woning en uw financiert deze woning middels een eerste recht van hypotheek op de woning via uw notaris. De looptijd van de financiering wordt in onderling overleg afgestemd, maar heeft in principe een maximale looptijd van 2 jaar. 

Bij verkoop van de woning lost Vastgoedrendement de totale lening èn de overeengekomen rentevergoeding in één keer af via uw notaris.
 
Uw voordeel is een mooi rendement op uw kapitaal. Ons voordeel ligt in de ontwikkeling en doorverkoop van het onroerende goed.
 
Om versnippering te voorkomen en zo transparant mogelijk te kunnen zijn, werken we alleen samen met 1 belanghebbende per object. Om die reden is een minimale inleg van € 200.000,- het uitgangspunt.
 
Had u dit bedrag op een spaarrekening gezet (of laten staan), dan was uw rendement beduidend lager geweest!
Had uw belegd in een hoogrendement beleggingsfonds, dan had u misschien een grotere opbrengst gehad, maar eveneens een gerede kans een dik verlies te moeten incasseren!

Vastgoedrendement.com is hèt alternatief tussen laag rendement sparen en risicovol beleggen