Werkwijze

Vastgoedrendement koopt een onroerende zaak aan via ùw notaris. U verleent middels een notariële akte een geldlening -met een eerste hypothecaire zekerheid- op het registergoed.
Wij garanderen u een rente van 6% gedurende de looptijd van de lening.

De maximale looptijd van uw lening is 2 jaar, tenzij in onderlinge overeenstemming een andere periode is vastgelegd of de woning wordt eerder door ons verkocht.

Na aflossing van de lening en/of bij verkoop ontvangt u via uw notaris het totale leningbedrag retour vermeerderd met de vastgelegde rente.

 

Rekenvoorbeeld 1

Op 1 juli wordt een woning aangekocht ad € 230.000,-.
U stelt hiervoor een hypothecaire lening op de woning ter beschikking tegen een rentepercentage van 6%.
De woning zal door Vastgoedrendement worden ontwikkeld en beheerd.
 
Op 1 december wordt de woning weer verkocht voor € 255.000,-.
De lening van € 230.000,- èn de 6% rentevergoeding van € 5.785,- wordt via uw eigen notaris aan u uitgekeerd: 
  • 6% x € 230.000,-     =          € 13.800,-   

looptijd 1 juli -1 december (5 maanden/ 153 dagen)

  • € 13.800,- : 365 dagen        x          153 dagen       = € 5.785,-

 

Rekenvoorbeeld 2

Op 15 maart wordt een beleggingspand, bestaande uit een beneden- en bovenwoning, aangekocht voor € 275.000,- .
De woning wordt door ons kadastraal gesplitst en separaat ontwikkeld. Na realisatie worden de nieuwe woningen separaat verkocht.
In overleg ontvangt u de gehele hypothecaire lening inclusief de 6% rentevergoeding terug:  
  • Aanschaf woning 15 maart € 275.000,-.
  • Door u verleende hypothecaire lening van € 350.000,- ten behoeve van de ontwikkelingskosten.
  • Verkoop benedenwoning op 1 september voor € 155.000,- en verkoop bovenwoning 15 oktober voor € 200.000,-.
  • 6% x € 155.000,00              =             € 9.300,00
looptijd 15 maart - 1 september (5,5 maand/ 170 dagen) 
  • € 9.300,00 : 365 dagen     x              170 dagen    = € 4.333,50
 looptijd 15 maart – 15 oktober ( 7 maanden/ 215 dagen) 
  • 6% x € 200.000,00              =             € 12.000,00
  • € 12.000,00 : 365 dagen   x              215 dagen    = € 7.068,50
 Totale rentevergoeding                                                € 11.402,00
 
Had u dit bedrag op een spaarrekening gezet (of laten staan), dan was uw rendement beduidend lager geweest!
Had uw belegd in een hoogrendement beleggingsfonds, dan had u misschien een grotere opbrengst gehad, maar eveneens een gerede kans een dik verlies te moeten incasseren!